Zdroj: http://www.premyslaorace.cz/index.php?a=skauting/kdo-se-v-junaku-o-deti-stara  •  Vydáno: 29.1.2014 13:50  •  Autor: Rick

Kdo se v Junáku o děti stará?

Kdo se v Junáku o děti stará?Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. V "partě" vede skautskou družinu starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Rádcové družin a jejich zástupci - podrádcové v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu, zajišťující chod oddílu. Každý člen má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.

Vedoucí

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky - čekatelskou a vůdcovskou, zaměrené nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.

Činovníci
Junák je mnohotvárnou formou spolužití a vedoucí na svůj úkol nejsou nikdy sami. Jsou zde ostatní dospělí - činovníci, kteří se jim svými schopnostmi a dovednostmi snaží pomoci (např. zajišťováním technického a hospodářského zázemí oddílu) a kteří se též podílejí na předávání získaných znalostí a organizují speciální a odborné vzdělávací programy. Mají však také možnost dále rozvíjet své zájmy a aktivity přízpůsobené vlastním potřebám.