Co se děje v kraji

Krajská rada

Krajské akce

Krajské weby

O skautingu rss

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty: hrát fér, spolupracovat s ostatními, být ohleduplný k okolnímu prostředí, mít vztah k přírodě, skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák v Ústeckém kraji je řízen krajskou radou zvolenou řádným sněmem, jejíž posláním je zajistit nižším organizačním jednotkám - skautským okresům, střediskám a oddílům optimálmí podmínky pro jejich činnost. Předsedou KRJ Ústeckého kraje je Petr Svoboda, místopředsedou Ing. Jan Zeman. Aktuální seložení KRJ naleznete v rubrice Krajská rada - Lidé v radě.

Rodiče na našich stránkách naleznou informace o skautské činnosti, kontakty na oddíly v kraji i údaje o nejvýznamnějších akcích, které se v našem regionu uskuteční.

Zájemci o aktivitách v kraji na webu najdou články o dění v regionu i zprávy z jednání KRJ Ústeckého kraje.  


O Junáku

O JunákuJunák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Autor: Rick  •  Vydáno: 29.1.2014 13:55  •  Přečteno: 1345x  •  Komentářů: 0

Co vše Junák nabízí?

Co vše Junák nabízí?Junák je moderní organizace, která má globální rozměr (214 zemí). Umožňuje svým členům setkávání s mladými lidmi z celého světa. V jazykových táborech, na mezinárodních expedicích a setkáních podporuje komunikační schopnosti, odstraňuje předsudky a ostych před příslušníky jiných národů a kultur. Bohatých mezinárodních zkušeností pak také využívá při tvorbě programů.

Autor: Rick  •  Vydáno: 29.1.2014 13:53  •  Přečteno: 1322x  •  Komentářů: 0

Jak to v Junáku chodí?

Jak to v Junáku chodí?Hlavní výchovná činnost v Junáku se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se obvykle dělí do družin. Během roku se oddíly scházejí na pravidelných oddílových schůzkách, družiny mají své schůzky zpravidla jednou týdně. Oddílové i družinové schůzky jsou plné her, ale skautky a skauti si zábavnou formou také procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě.

Autor: Rick  •  Vydáno: 29.1.2014 13:52  •  Přečteno: 1275x  •  Komentářů: 0

Kdo se v Junáku o děti stará?

Kdo se v Junáku o děti stará?Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. V "partě" vede skautskou družinu starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Rádcové družin a jejich zástupci - podrádcové v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu, zajišťující chod oddílu. Každý člen má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.

Autor: Rick  •  Vydáno: 29.1.2014 13:50  •  Přečteno: 1302x  •  Komentářů: 0

Pro koho je Junák?

Pro koho je Junák?Pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Junák staví před každého cestu vlastního osobního rozvoje, pomáhá a pobízí k zdokonalování vlastních schopností a dovedností.

Autor: Rick  •  Vydáno: 29.1.2014 13:48  •  Přečteno: 1342x  •  Komentářů: 0

Nejbližší akce